Regulamin

Regulamin Portalu ModnaUlica.pl

 

Portal ModnaUlica.pl prowadzony jest w domenie: https://www.modnaulica.pl. Dzierżawcą domeny jest AnnaAmelia Filewicz prowadząca działalność gospodarczą BLACKTASTE Anna Amelia Filewicz. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony oraz określa politykę prywatności.

 

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego ModnaUlica.pl, włącznie z prawem do domeny https://www.modnaulica.pl, są zastrzeżone.

2. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych w zakresie znaku portalu i baz danych oraz zdjęć są zastrzeżone na rzecz właściciela serwisu, lub innych wskazanych w tym serwisie podmiotów.

3. Wszelkie materiały udostępnione w Serwisie Internetowym https://www.modnaulica.pl. podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), ustawy z nia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych zawartych w Serwisie Internetowym https://www.modnaulica.pl. jest możliwe wyłącznie w ramach dozwolonego użytku (art. 23-35 ustawy Prawo autorskie) i w żadnym przypadku nie oznacza nabycia przez użytkowników serwisu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do tych elementów.

5. Bez pisemnej zgody Dzierżawcy Serwisu zabronione jest:

– modyfikowanie, kopiowanie serwisu i jego części oraz baz danych udostęnionych na stronach;

– rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób elementów zawartych w serwisie;

– pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

6. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Użytkownik winien:

– posiadać dostęp do sieci Internet, zarówno z użyciem protokołu HTTP;

– korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Cookies, JavaScript;

– posiadać aktywny adres e-mail pozwalający na komunikację z serwisem (nie jest konieczne posiadanie konta na portalu).

7. Prosimy nie wysyłać ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa. Materiały takie będą usuwane przez Administratora Serwisu.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje umieszczone na jego stronach przez użytkowników portalu, w szczególności polach „Komentarze”.

 

Inne

 

W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

1. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2. Serwis używa plików Cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług Serwisu. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików Cookies:

– sesyjne;

– stałe;

– analityczne.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). „Stałe” to pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Analityczne Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Serwisu.

 

 

Polityka prywatności

 

1. Zdjęcia osób oraz informacje z nimi powiązane są umieszczane na stronie na podstawie ich oświadczeń.

2. W dowolnym momencie każda z osób, której zdjęcie znajduje się na portalu https://www.modnaulica.pl może przesłać prośbę o usunięcie zdjęcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Administrator strony dołoży wszelkich starań, aby zdjęcie takie zostało usunięte w możliwe jak najkrótszym czasie.

4. Osoby, których zdjęcie znajduje się na portalu https://www.modnaulica.pl bądź jego kanałach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest) powinny być pełnoletnie oraz posiadać swoje konta w wyżej wymienionych mediach.

5. Serwis ModnaUlica.pl wykorzystuje ciasteczka (Cookies), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do prawidłowego działania niektórych funkcji strony. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

Przesyłanie zdjęć stylizacji

 

Użytkownicy portalu www.modnaulica.pl mają możliwość przesyłania zdjęć swojego autorstwa związanych z tematyką portalu na adres: [email protected] Przesyłając zdjęcie Użytkownik portalu wyraża nieodpłatną zgodę na jego opublikowanie oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez portal www.modnaulica.pl wizerunku swojej osoby (w formie fotografii analogowej i cyfrowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego medium). Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody.