W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że Anna Amelia Filewicz prowadząca działalność gospodarczą BLACKTASTE Anna Amelia Filewicz NIP: 9570955924, REGON: 222052404 przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. wizerunek, imię, nazwisko) uzyskane w związku z korzystaniem z portalu www.ModnaUlica.pl.

 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: AnnaAmelia Filewicz prowadząca działalność gospodarczą BLACKTASTE Anna Amelia Filewicz, NIP: 9570955924, REGON: 222052404(dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BLACKTASTE Anna Amelia Filewicz, ul. Współczesna 1C/8, 80-253 Gdańsk lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

3. Dane osobowe uzyskane przez Administratora wykorzystywane są w celach związanych z prowadzeniem portalu ModnaUlica.pl.

4. W zależności od rodzaju i zakresu świadczonych na Państwa rzecz usług podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykonanie umowy, przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z praw nieuzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń.

5. Uzyskane dane przekazujemy podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej oraz strony internetowej, księgowym, portalom społecznościowym Facebook, Instagram, Pinterest (poprzez umieszczenie ich na kontach:

https://www.facebook.com/modnaulica/

https://www.instagram.com/modnaulica.pl/

https://www.pinterest.com/modnaulica/

Dostęp do Państwa danych mają także osoby pracujące/współpracujące z Administratorem.

6. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym informujemy, iż serwery serwisów społecznościowych typu Facebook znajdują się poza obszarem EOG, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwisy na serwery poza obszarem EOG w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością Serwisu ModnaUlica.pl.

7. W każdej chwili mogą Państwo skierować do Administratora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

8. Niezależnie od ww. uprawnień przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.