Regulamin

Regulamin Portalu ModnaUlica.pl

Portal ModnaUlica.pl prowadzony jest w domenie: http://www.modnaulica.pl. Dzierżawcą domeny jest AnnaAmelia Filewicz prowadząca działalność gospodarczą BLACKTASTE Anna Amelia Filewicz. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony oraz określa politykę prywatności.

1. Wszelkie prawa do serwisu internetowego ModnaUlica.pl, włącznie z prawem do domeny http://www.modnaulica.pl, są zastrzeżone.

2. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych w zakresie znaku portalu i baz danych oraz zdjęć są zastrzeżone na rzecz właściciela serwisu, lub innych wskazanych w tym serwisie podmiotów.

3. Wszelkie materiały udostępnione w serwisie internetowym http://www.modnaulica.pl. podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), ustawy z nia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych ( Dz. U. z 2001r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych zawartych w serwisie internetowym http://www.modnaulica.pl. jest możliwe wyłącznie w ramach dozwolonego użytku ( art. 23-35 ustawy Prawo autorskie) i w żadnym przypadku nie oznacza nabycia przez użytkowników serwisu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do tych elementów.

5. Bez pisemnej zgody właściciela serwisu zabronione jest:

– modyfikowanie, kopiowanie serwisu i jego części oraz baz danych udostęnionych na stronach,

– rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób elementów zawartych w serwisie,

– pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

6. Wszystkie informacje i dane umieszczone na stronie http://www.modnaulica.pl w ramach serwisu internetowego mają wyłącznie charakter informacyjny. Mimo dokładania wszelkich starań w poziom merytoryczny serwisu każda osoba korzystająca z jego treści musi być świadoma, że przedstawione informacje mogą być niepełne, ulegać zmianie, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. W związku z powyższym serwis internetowy nie może zagwarantować pełnej ścisłości w zakresie przedstawianych informacji.

7. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji ponosi czytelnik serwisu. Wydawca serwisu internetowego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec czytelników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód pośrednich jak i bezpośrednich, materialnych i niematerialnych związanych z wykorzystywaniem informacji udostępnianych w tym serwisie.

8. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały do portalu http://www.modnaulica.pl. użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby były one dostępne do wglądu dla wszystkich użytkowników http://www.modnaulica.pl.

9. Prosimy nie wysyłać ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przęstepstwo lub inne naruszenie prawa. Materiały takie będą usuwane przez administratora.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje umieszczone na jego stronach przez użytkowników portalu, w szczególności polach „Komentarze”.

 

Polityka prywatności

1. Zdjęcia osób oraz informacje z nimi powiązane są umieszczane na stronie na podstawie ich oświadczeń,

2. W dowolnym momencie każda z osób, której zdjęcie znajduje się na portalu http://www.modnaulica.pl może przesłać prośbę o usunięcie zdjęcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny,

3. Administrator strony dołoży wszelkich starań, aby zdjęcie takie zostało usunięte w możliwe jak najkrótszym czasie,

4. niektóre obszary serwisu www.modnaulica.pl mogą wykorzystywać ciasteczka (cookies), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do prawidłowego działania niektórych funkcji strony. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera, użytkownika oraz jego danych. Każdy użytkownik może wyłączyć ciasteczka w ustawieniach własnej przeglądarki.

 

Przesyłanie zdjęć stylizacji

Użytkownicy portalu www.modnaulica.pl mają możliwość przesyłania zdjęć swojego autorstwa związanych z tematyką portalu na adres: [email protected] Przesyłając zdjęcie Użytkownik portalu wyraża nieodpłatną zgodę na jego opublikowanie oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez portal www.modnaulica.pl wizerunku swojej osoby (w formie fotografii analogowej i cyfrowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego medium). Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody.